Жабдықтар мен жихаздармен қамтамасыз ету. 4-қосымша.